Գործընթաց

Էքսպրես ախտորոշումն ինտենսիվ գործընթաց է, որն իր մեջ ներառում է.

  • մանրամասն հարցազրույցներ ընկերության ղեկավար օղակի ներկայացուցիչների հետ,
  • աշխատակիցների հարցում,
  • ընկերության գործունեությունը կարգավորող հիմնական փաստաթղթերի ուսումնասիրում,
  • ընկերության գործունեության առանցքային ոլորտների գնահատում,
  • ֆինանսական կատարողականի էքսպրես վերլուծություն:

Տևողություն

Գործընթացը տևում է ընդամենը 5-7 օր:

  • Հարցազրույց` առանցքային աշխատակիցներ

  • Հարցազրույց` կառավարման օղակի ներկայացուցիչներ

  • Փաստաթղթերի ուսումնասիրում

Արդյունքների ներկայացում

ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ